پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
داوری آثار

داوری آثار

آثار پس از ارسال در مرحله اول پیش داوری و در سایت به نمایش گذاشته خواهد شد، بازدید کنندگان از سایت می توانند به هر یک از آثار تنها یک بار امتیاز دهند و 25 درصد از امتیاز کل داوری در مرحله دوم از امتیاز بازدیدکنندگان می باشد.

پنج شنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 663 rooyesh2 rooyeshAdmin

لطفا نظر خود را با ما در میان بگذارید.
captcha