چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخش های رقابت مسابقه تولید محتوا فن ورز

بخش های رقابت مسابقه تولید محتوا فن ورز

آثار و دستاوردها براساس حوزه های رقابتی مندرج در این جدول زیر ارزیابی و داوری خواهند شد.

چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 847 rooyesh2 rooyeshAdmin

ردیفبخش رقابتیتوضیحات
1فرهنگ سازی سلامت و آسیب های اجتماعی

فعالیت ها و یا هر اقدامی که منجر به فرهنگ سازی جامعه و بهبود معضلات سلامت و اجتماعی گردد.

  • ترويج شيوه زندگي سالم
  • ترويج ديدگاه پيشگيري نگر بجاي درمان نگر
  • آموزش سلامت همگاني موثر با رويکرد پيشگيرانه
  • تعامل جذاب و موثر اثر با مخاطبان
  • صحت علمي محتوا، القاي موثر پيام

۱.جسمی:توصیه های پزشکی،بهداشتی، غذیه سالم، ورزش، استرس و اضطراب بر سلامت جسم و ...

۲.روانی:اسیب های اجتماعی،امید افزایی، مدیریت استرس و اضطراب، مثبت اندیشی و ...

 آسیب های اجتماعی : کودک‌آزاری، کودک خیابانی، فرار از منزل، بزهکاری و ...
2خلاقیتبه نمایش گذاشتن خلاقیت و نوآوری انحصاری شما با هدف ایجاد و پرورش فرهنگ تفکر، خلاقیت، خردورزی و تخیل
3آموزشی

شامل پوشش و ارائه سرفصل های دروس دانشگاهی می باشد. ( نباید حتما دانشجو بود) که می تواند خصوصیات زیر را در پی داشته باشد.

  • پیام اصلی را به گونه ای ساده و موثر پخش کند.
  • سبب ایجاد احساسات در بینندگان شود.
  • به خاطر آوردن آن ساده باشد.
  • جذاب و حافظ علایق
  • مختصر و فاقد پیچیدگی
تفکر و بحث بیشتر را تشویق کند
4مهارتیارائه و آموزش مهارت خود جهت جذب افراد به مهارت عنوان شده
5اخلاقیپوشش چالش ها، مسائل و معضلات اخلاقی در جامعه و ارائه راه حل و نتایج رعایت کردن آن خصیصه اخلاقی

لطفا نظر خود را با ما در میان بگذارید.
captcha